Samsø Erhvervsforums bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 17 medlemmer, hvoraf 8 vælges af generalforsamlingen. Samsø Kommune udpeger 1 medlem, og de resterende medlemmer udpeges af de organisationer og foreninger, der er optaget som medlemmer af foreningen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Den nuværende bestyrelse er sammensat på følgende måde:

Valgt i 2014
Hans Christian Hesseldal (genvalgt)
Rune Balle (genvalgt)
Brian Kjær (genvalgt)
Lone Kragh (genvalgt)

Valgt i 2015
Bo Bakkær Sørensen (indtrådt som suppleant for Jens Larsen der er flyttet fra øen)
Styrbjørn Pedersen (genvalgt)
Knud Werner Petersen (genvalgt)
Peter J. Lund (genvalgt)

Suppleanter (valgt for 2 ĂĄr i 2015)
1. suppleant
Vacant

2. suppleant
Einar Mortensen

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af kommunen, organisationer og foreninger:
Marcel Meijer, Samsø Kommune
Knud Møller Jensen, 3F
Arne Bager, BYG – Samsø
Søren Bertel Jensen, Landboforeningen
Carsten Ernst Nielsen, Restauratørforeningen
Frank Kristensen, Samsø Handelsstandsforening
Thorsten Arnold, Foreningen Samsø Bredbånd
Søren Hermansen, VE-organisationerne.
Steen Brorsen, Samsø Oplevelsesaktører (Turisterhvervene)

Udvalg og Arbejdsgrupper i Erhvervsforum:

Forretningsudvalg:
Hans Christian Hesseldal (formand), Frank Kristensen (næstformand) og Peter J. Lund (kasserer)

Udvalg hvor Erhvervsforum er repræsenteret:

Iværksætterfonden
Søren Bertel Jensen og Carsten Ernst Nielsen

Suppleant for Søren Bertel Jensen: Peter Lund
Suppleant for Erik Bay Jensen: Arne Bager

Samsø Havvind A/S
Jens Chr. Larsen og Ole K. Hemmingsen

Bestyrelsen i Samsø Havvind A/S består herudover af:
Jørgen Tranbjerg (formand), Ejnar Mortensen, Henning Madsen, Anders D. Lassen, Jørn Nissen, Per Søgaard, Arne Søndergaard Larsen og Inge-Dorthe E. Larsen (observatør)

Samsø Fonden
Hans Christian Hesseldal

Det lokale Beskæftigelsesråd
Knud Møller Jensen

Samsø Kommunes Innovationsråd
Hans Chr. Hesseldal

Samsø Kommunes Udvidede Trafikudvalg

Frank Kristensen

Samsø Energiakademi

Brian Kjær

Kontaktperson til Iværksætternetværket

Brian Kjær

Samsø Energihotel ApS (tidligere Udviklingsselskabet Samsø Projektet P/S)

Hans Chr. Hesseldal